1. Настоящите Общи условия регулират отношенията с нашите клиенти при продажба на козметични продукти  и други стоки от разстояние – чрез електронния магазин, по телефона, чрез електронна поща или чрез социалните мрежи, които обичайно използваме.

2.  Център за естетични процедури Elmida Beauty e собственост на „Елмида Бюти ООД, юридическо лице, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 205585809, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Люлин, бл. 650, вх. А, ет. 4

Данните за контакт с Дружеството включват:


Център за естетични процедури Elmida Beauty

T:  (+359) 897 850 322

M: +359 (0) 887 427 192

E:  studio@elmidabeauty.com

4. Регистрация  по   Закона   за   данък   върху   добавената   стойност:   Дружеството е регистрирано с идентификационен номер: BG 205585809.


5.
Държавните органи, които извършват надзор върху дейността на „Елмида Бюти ООД са:


Комисия за защита на потребителите

Седащите: гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 и интернет страница:  www.cpdp.bg.